Upravljanje finansijama

Šta očekujete od vašeg biznisa?

Finansije1 copy

 

Šta očekujete od vašeg biznisa?

–      Da bude profitabilan i da generiše adekvatan povrat na vaša ulaganja;

–      Da bude likvidan kako bi ispunio svoje kratkoročne obaveze (npr. isplata zakupa i plata);

–      Da uveća svoju sposobnost finansiranja operacija iz profita (npr. generisanjem dovoljno gotovine da se finansira rast bez pozamljivanja dodatnih sredstava); i

–      Da bude u mogućnosti da servisira svoje finansijske obaveze (npr. isplata kamate banci).

Finansijska analiza uključuje procenu zahtevanih ulaza, autputa koji treba proizvesti i budućih neto koristi, izraženih u finansijskom smislu.

Metode primenjene za ovaj analitički korak su sledeće:

  • Analiziranje strukture i značaja troškova i projekcije prihoda kako bi se identifikovale kritične varijable koje bi mogle imati uticaj na održivost poslovanja; i
  • Utvrđivanje i analiziranje godišnjih finansijskih neto koristi, izraženih kao profitabilnost.

Dalje, finansijska analiza treba obuhvatiti – i sumirati – moguće promene cena sirovina kao i cena autputa (izlaza). Budući da finansijska analiza reflektuje sve aspekte poslovnih operacija, iskazanih u novčanim izrazima, to je krucijalni i često najteži korak analize.

ŽILA KUKAVICA svakog biznisa je njegova sposobnost da stvara novac i da plaća račune kao i da plaća svoje zaposlene, posebno svoje vlasnike. Prečesto su mala preduzeća profitabilna, ali nemaju dovoljno obrtnih sredstava da zadovolje trenutne potrebe. Shodno tome, ona mogu biti primorana da se prodaju jačem konkurentu, da jedan svoj deo prodaju investitorima po nepovoljnoj ceni ili da zatvore vrata i prestanu sa radom. Nijedna od ovih alternativa nije ono što su vlasnici planirali kada su započinjali biznis.

Sposobnost predviđanja gotovinskih sredstava i njegove upotrebe je prava umetnost i nikako nije jasno definisana nauka. Niko od nas nema kristalnu kuglu koju je pripremio menadžment preduzeća ili spoljni konsultant, već može postojati samo pretpostavka o tome kada će klijenti platiti i kada će vaše preduzeće platiti svoje obaveze. Nadajmo se da, što više truda uložite u prognoziranje gotovine, bolja će biti i formirana pretpostavka i biće tačnija rezultirajuća slika budućih operacija vašeg posla.

Započinjanje analize

Untitled

Jedan od najznačajnijih faktora koji trebate razmotriti prilikom prognoze vašeg gotovinskog toka jeste obim prodaje koji će biti generisan u nekoliko narednih meseci kao i u ostalom periodu za koji vršite prognozu. Vaša prognoza prodaje mora biti što je moguće preciznija. Obično je nerealno pretpostaviti da postoji tržište od milion dolara za vaš proizvod u vašoj oblasti i da ćete vi prisvojiti određeni procenat od toga. Prognoza prodaje treba biti bazirana na konkretnim činjenicama. Ovo može uključivati vašu prodajnu istoriju, istoriju sličnih poslova čiji ste bili vlasnik ili koje ste obavljali vi ili vaša konkurencija. U vašoj oblasti industrije, kakvo je bilo iskustvo sličnih operacija?

 

Neka od pitanja koja treba rešavati mogu glasiti npr. koje druge faktore ja mogu kontrolisati poput uvođenja nove proizvodne linije, eliminisanja neprofitabilnih operacija, dovođenja novog prodavca ili otpuštanja onog koji ne proizvodi prema kvoti? Prilikom pripreme prognoze, takođe morate uzeti u obzir i stvari kao što su sezonski karakter vašeg posla, relativno stanje privrede zemlje kupca ili dužina perioda za koji ćete prognozirati.

 

Očigledno je vaša sposobnost da prognozirate prodaju za sledeći mesec bolja nego ako vršite prognozu za narednih tri do pet godina. Broj detalja koji moraju biti uključeni u prognozu gotovine je zaista stvar ličnog opredeljenja. Ona se može bazirati na prodaji po jedinici proizvoda ili usluge proširenoj još i za prodajnu cenu svake pojedine vrste proizvoda i usluge, na prosečnom obimu prodaje po danu, nedelji ili mesecu vašeg tipa poslovanja u sadašnjem okruženju.

Prikupljanje gotovine

Jednom kada ste utvrdili razuman nivo prodaje i kada ste zadovoljni prognozom koju ste napravili, morate rešiti pitanja kao što su:

  • Koji procenat moje prodaje će biti naplaćen u gotovom, a koji deo se odnosi na prodaju na kredit za koju ću morati formirati potraživanja?
  • Za onu prodaju koja je na bazi potraživanja, koliko brzo će biti pretvorena u novac?
  • Da li moram čekati da mi klijenti plate ili neka treća strana koja će mi unovčiti to potraživanje odmah uz odgovarajući popust – kamatu?

 

Ako se kod naplate potraživanja oslanjate na uplate kupaca morate utvrditi koji deo potraživanja ćete naplatiti avansno, odmah po isporuci, za trideset dana, šezdeset dana, devedeset dana, kao i koji dio možda nikad neće biti naplaćen.

Drugi izvori gotovine mogu biti na raspolaganju pored prodaje. Očekujete li da dovedete partnera ili druge investitore, ili da li možete pozajmiti novac iz banke ili neke druge institucije? Kada ćete primiti novac, koliko ćete dobiti? Deo vaše analize novčanog toka može se odnositi na utvrđivanje obima investicija ili pozajmica koji vam je potreban za obavljanje vašeg posla.

 

Kada ste zadovoljni prijemom gotovine iz vašeg poslovanja i vremenom prikupljanja sredstava od prodaje i iz drugih izvora, potrebno je da razmotrite troškove i druge gotovinske potrebe vašeg poslovanja.