O projektu

Projekat „Karavan omladinskog preduzetništva – program podrške osnivanju omladinskih kompanija, kao i osnaživanju i pospešivanju omladinskog preduzetništva na teritoriji Republike Srbije“ počeo je u aprilu mesecu 2016. godine i realizuju ga Privredna komora Srbije u saradnji sa organizacijom Privredni forum mladih, a uz podršku Razvojne agencije Srbije.

Aktivnosti obuhvaćene projektom:

Cilj aktivnosti

Dosadašnje i planirane aktivnosti u okviru projekta, imaju cilj da mladima pruže praktično znanje i relevantne informacije za pokretanje sopstvenog poslovanja, kao i da rade na stvaranju pozitivnih uslova za razvoj omladinskih poslovnih inicijativa u Republici Srbiji.
Do sada je u projektu učestvovalo više od 3000 mladih, budućih i aktivnih privrednika, predstavnika privrednog, javnog i akademskog sektora iz 19 gradova širom teritorije Republike Srbije.
U narednom periodu planirano je da se taj broj uveća i da se još više mladih upozna sa potencijalima i mogućnostima pokretanja sopstvenog poslovanja, kao i umrežavanja sa institucijama, preduzećima i privrednicima koji im mogu pomoći u prevazilaženju početnih teškoća ka uspešnom poslovanju.