Administracija i knjigovodstvo

Šta kada mi stigne opomena za porez?

sta kad

Danas ćemo pričati o tome šta raditi kada stigne opomena za neplaćeni porez.
Poreska uprava sprovodi akciju naplate nekih zaostalih potraživanja opomenama koje šalju o dugu za porez ili doprinos. Kada vam opomena stigne, imate dve mogućnosti. Prva je da platite ono što vidite na uplatnom računu: porez je toliko, dugovanje toliko, kamata toliko. Druga mogućnost je da odete do Poreske uprave i odložite taj dug, tj. da iznos plaćate na rate, jer vam je to omogućeno po Zakonu. Do pre šest meseci se nije plaćala nikakva taksa, sad su uveli 200-300 dinara za to odlaganje; možete dobiti i do 24 meseca odlaganja, što i nije tako loše; time ne zaustavljate kamatu, ali izbegavate blokadu računa, koja bi usledila u sledećem koraku. Prvi način zvuči kao najlakši, ali on može da vam bude najveća noćna mora zbog toga što vam Poreska uprava, odnosno Odeljenje prinudne naplate (kako god se zvao taj sektor koji vrši naplatu), šalje opomenu sa određenim datumom – recimo, opomena vam je stigla 20. maja, a u njoj piše da na osnovu njihovog stanja vi do 11. maja dugujete određenu sumu. Vama se na toj opomeni ne prikazuje kamata za taj međuperiod od devet dana dok je putovalo pismo i vama, i ako platite ono što je pisalo na uplatnici, ostaje dug. Odete da tražite neko poresko uverenje, na primer, da overite zdravstvenu knjižicu i oni vam kažu ne može, imate dug, vi kažete platio sam po opomeni, oni kažu ne, niste, dugujete. I to je ono što je u tom slučaju najgore. Moja je preporuka da, kad vam stigne opomena, ne paničite, ne mislite da je smak sveta, nego odete do Poreske uprave i uzmete listing ili se registrujete onlajn slanjem pošte i pečatiranjem, pa ih pozovete telefonom da vam pošalju listing trenutnog stanja na mejl koji šalju u roku od 24 sata (uvek vam pošalju sutradan) i da tada vidite kolika je kamata u tom trenutku i ima li razlika u iznosu u odnosu na ono što vam je stiglo da dugujete. Uplatite taj iznos. Nakon toga posle sedam dana proverite, pozovite i vidite da li je sa dugom sve u redu. Ako je tada sve u redu, onda ste zaista sigurni da ste izmirili u potpunosti obavezu, a ako ne platite, vrlo brzo, u roku od sedam dana, stići će vam opomena, odnosno Rešenje o prinudnoj naplati, po kom će vam se naplatiti još 5% dodatnih troškova prinudne naplate plus, ako dođe do blokade računa, još nekih 5600 dinara.

Šta je pretežna delatnost i kako da je izaberem?

Untitled

Danas ćemo pričati o tome šta je pretežna šifra delatnosti,  koliko je bitna i kako je odabrati.

Pretežna šifra delatnosti, kao što i sama reč kaže, jeste nešto čime se pretežno bavite. Konretno, ako imate firmu koja se bavi trgovinom na veliko,  i kao procenat prihoda od toga zarađuje 60%, a 20%, recimo, zarađuje od računarskog programiranja, a preostalih 20% od, na primer, šivenja.  Onda ćete registrovati šifru delatnosti kojom se najviše bavite, odnosno trgovina na veliko. Zakon vam dozvoljava da imate jednu šifru delatnosti, a da obavljate sve ostale delatnosti koje ne iziskuju dodatnu dozvolu.

Šifra delatnosti ključna je kod preduzetnika koji su paušalni; prema njoj će preduzetnici biti razvrstani u sedam grupa i to će uticati na visinu paušalnog poreza kasnije. Kod paušala postoje šifre delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezivane, kao što su reklamne agencije, istraživanje tržišta, trgovina na malo. Dobijam dosta pitanja o tome koliko će vas šifra delatnosti ograničiti, da li možete da se bavite uvozom/izvozom ako se registrujete neku domaću trgovinu na malo, da li možete da se bavite veleprodajom. Odgovor je DA. Ali  šta je važno reći: ako ste, na primer, registrovani da se bavite trgovinom voća, ako vam je to pretežna delatnost, ne možete se baviti trgovinom oružja jer ta šifra delatnosti iziskuje neku posebnu dozvolu od nekog nadležnog organa ili ministarstva. U tom smislu vas šifra može ograničiti. Dakle, tu vas zakon ograničava da bavljenje određenim delatnostima mora biti posebno propisano. Još jedan primer je, recimo, registrovanje veterinarske apoteke ili menjačnice. Šifra delatnosti će vam biti jako značajna,  jer samo za šifru delatnosti koja je propisana može se dobiti dozvola ministarstva ili Odeljenja inspektorata, koje je pri Poreskoj upravi; recimo, dobijete dozvolu da budete ovlašćeni menjač.

Imate preduzetnike koji vode knjige, kod njih šifra delatnosti nije preterano značajna, kao ni kod preduzeća doo.  Vi možete registrovati firmu koja većinu svojih prihoda dobija baveći se računarskim programiranjem, ali ta firma bez problema može obavljati i prodaju nekih svojih igračkica na domaćem tržištu ili u inostranstvu. I možete u okviru toga imati i svoju onlajn-prodavnicu, prodavati neke svoje proizvode. Možete imati i sopstvenu proizvodnju i praviti od svojih materijala majice. Ako je registrovan frizersko-kozmetički salon, vi možete u okviru jedne šifre delatnosti i ako je na istoj adresi registrovati i krojački salon (ako je na drugoj adresi, onda biste morali registrovati i plaćati za izdvojeno mesto); time biste imali 60% prihoda od frizerske delatnosti, a 40% od krojačke delatnosti.  Toliko o tome za danas.

Šta kada Vam stigne uvećano paušalno rešenje?

image8

 

Današnja tema je šta se dešava kada Vam stigne uvećano paušalno rešenje, odnosno rešenje za paušalni porez.

Pre svega, septembar je, i postoji velika mogućnost da ćete baš u ovom mesecu dobiti novo rešenje. Tako govori iskustvo iz prethodnih godina: prošlog septembra (2014), ljudima koji se bave IT-jem stiglo je poprilično uvećano rešenje (od 50 do 100%), a ove godine se isto dešava sa nekim zanatlijama, odnosno majstorima koji rade kućne popravke, građevincima i sličnim delatnostima. Ovde ćete čuti neke alternative kako to možete da rešite, odnosno koje su to opcije koje možete da iskoristite.

Prvi, najrigorozniji vid je da ugasite firmu, odnosno svoju preduzetničku radnju, tako što ćete otići u Agenciju za privredne registre (onu u kojoj ste je registrovali), dati 1.200 dinara, popuniti papir i sasvim nestati iz preduzetničkog života.

Drugi vid, donekle sličan prvom, jeste taj da se firma zamrzne, odnosno da se delatnost više ne obavlja u nekom periodu, bio on određen na nekoliko meseci ili neodređen (do sledeće prijave). I prva i druga opcija Vam pružaju mogućnost da Vas dalje ne zadužuju, u smislu da nemate nikakve dodatne obaveze, nego samo one koje ste imali do tog trenutka.

Treća opcija je najpoželjnija i svakako je preporučujem kakvo god rešenje došlo (bilo uvećano ili ne), a u pitanju je mogućnost žalbe. Vi imate pravo da se, u roku od 15 dana od kada Vam stigne rešenje, žalite na isto, usmeno ili pismeno. Predlažem pismenu žalbu, jer se u praksi često dešava da poreski referent ne postupi po dogovoru, odnosno usmenoj žalbi. U tom slučaju, Vi nećete imati nikakav dokaz da ste se žalili, pa je žalbu najbolje podneti pismeno i imati dokaz da je podneta preko pisarnice. U tom slučaju, poreskog referenta je dovoljno samo obavestiti. Žalbu podnosite jer imate objektivne razloge (loše tržišno stanje, bolest, opao Vam je posao i sl.), koje sve treba navesti i, još jednom, podneti ih pismeno.

Četvrta opcija je opcija promene pravnog oblika, odnosno prelaska iz preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću, a ona ima podjednako i svojih prednosti i svojih mana. Ovo je malo složeniji proces i nije jednostavan kao prethodna tri. Moraju se podneti dodatni papiri, dobićete društvo sa ograničenom odgovornošću i novog referenta i treba da vodite dvojno knjigovodstvo koje do sada niste vodili kao paušalni preduzetnik. S druge strane, prednost je što ćete imati predvidljive poreske obaveze, u smislu – kolika Vam je dobit, tolike će Vam biti poreske obaveze. Međutim, gubite jednu od najvećih prednosti paušalnog oporezivanja: podizanje novca bez pravdanja. Ne morate biti po automatizmu u PDV-u, to samo zavisi od prometa, gde je 8 miliona granica.

Peta alternativa je gašenje postojećeg preduzetnika i otvaranje nove preduzetničke radnje, koja će od samog početka biti opredeljena za jedan od dva načina na koji se vode knjige. Oba načina određuju se tako da Vaša dobit utiče na to koliki će Vam biti porezi, što znači da nećete imati „odokativnu“ metodu kao kod paušalnog načina, nego će Vaša predviđanja i kasniji krajnji rezultat odrediti koliko ste Vi državi dužni.