O projektu

Idi na

Privredna komora srbije

Idi na

Privredni forum mladih

Idi na

Godina preduzetnistva

Idi na
0+ Broj učesnika na projektu
0+ Broj partnerskih institucija na projektu
0+ Broj partnerskih kompanija na projektu
0 Broj realizovanih aktivnosti na projektu